Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Hoiatusmärgid

  • Hoiatusmärgid teatavad juhile eesoleva ohu iseloomu. Vastavalt ohu iseloomule peab juht kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks.
  • Hoiatusmärgid, välja arvatud märgid 121 „Üherööpmeline raudtee” ja 122 „Mitmerööpmeline raudtee”, pannakse sõltuvalt suurimast lubatud sõidukiirusest või sõidukite tegelikest sõidukiirustest, nähtavusest ja kohalikest oludest enne ohtlikku kohta või ohtliku teelõigu algust.
  • Hoiatusmärgid võivad puududa ohtlikul teelõigul või ohtlikul alal, kus suurim lubatud sõidukiirus on 30 km/h või alla selle.
  • Märkide parema esiletoomise eesmärgil võivad teetöödel hoiatusmärgid olla kollasetaustalised.
 märk 111

«Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht»

hoiatab lähenemisest tõkkepuuga raudteeülesõidukohale.

 märk 112

«Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht»

hoiatab lähenemisest tõkkepuuta raudteeülesõidukohale.

 märk 121

«Üherööpmeline raudtee»

hoiatab ühe rööpapaariga tõkkepuuta raudteeülesõidukohast.

 märk 122

«Mitmerööpmeline raudtee»

hoiatab kahe või enama rööpapaariga tõkkepuuta raudteeülesõidukohast.

 märk 123

«Ees on raudteeülesõidukoht»

lisahoiatuseks enne raudteeülesõidukohta. Märkide kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

 märk 124

«Ees on raudteeülesõidukoht»

lisahoiatuseks enne raudteeülesõidukohta. Märkide kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

 märk 125

«Ees on raudteeülesõidukoht»

lisahoiatuseks enne raudteeülesõidukohta. Märkide kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

 märk 126

«Ees on raudteeülesõidukoht»

lisahoiatuseks enne raudteeülesõidukohta. Märkide kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

 märk 127

«Ees on raudteeülesõidukoht»

lisahoiatuseks enne raudteeülesõidukohta. Märkide kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

 märk 128

«Ees on raudteeülesõidukoht»

lisahoiatuseks enne raudteeülesõidukohta. Märkide kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

 märk 131

«Lõikumine trammiteega»

hoiatab tee lõikumisest trammiteega.

 märk 132

«Samaliigiliste teede ristmik»

hoiatab ristmikust, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Märk panduna kattega tee ja kruusa- või pinnastee ning kruusa- ja pinnastee lõikumiste ette muudab need samaliigilisteks.

 märk 133a

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 133b

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 133c

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 134a

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 134b

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 134c

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 135a

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 135b

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 135c

«Lõikumine kõrvalteega»

hoiatab kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

 märk 136

«Ringristmik»

hoiatab märgiga 424 „Ringliiklus” tähistatud ringristmikust, millel tuleb sõita nooltega osutatud suunas.

 märk 137

«Foor»

hoiatab fooriga reguleeritavast ristmikust, teelõigust või ülekäigurajast.

 märk 138

«Kaldapealne»

hoiatab järsust kaldapealsest, kaist, sõitmisest tammil, kaldapealsel või järsul astangul.

 märk 141

«Ohtlik kurv paremale»

hoiatab lähenemisest järsu või piiratud nähtavusega kurvile paremale.

 märk 142

«Ohtlik kurv vasakule»

hoiatab lähenemisest järsu või piiratud nähtavusega kurvile vasakule.

 märk 143

«Ohtlik kurv»

hoiatab lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märgil on näidatud esimese kurvi suund.

 märk 144

«Ohtlik kurv»

hoiatab lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märgil on näidatud esimese kurvi suund.

 märk 145

«Järsk lang»

hoiatab lähenemisest järsu langusega teelõigule.

 märk 146

«Järsk tõus»

hoiatab lähenemisest järsu tõusuga teelõigule.

 märk 151

«Libe tee»

hoiatab lähenemisest libedale teelõigule, mille libedus ei ole tingitud lumest ega jääst, vaid märja teekatte väikesest haardetegurist.

 märk 151m

«Libe tee»

hoiatab lähenemisest libedale teelõigule, mille libedus ei ole tingitud lumest ega jääst, vaid märja teekatte väikesest haardetegurist.

 märk 152

«Ebatasane tee»

hoiatab lähenemisest ebatasasele teelõigule, kus sõiduteekatte ebatasasused (näiteks augud, lained) järgnevad üksteisele.

 märk 153

«Ebatasane tee»

hoiatab üksikust, sõiduteekatte pinnast madalamast kohast.

 märk 154

«Ebatasane tee»

hoiatab üksikust, sõiduteekatte pinnast kõrgemast kohast, mis ei ole künnis.

 märk 155

«Lahtine killustik»

hoiatab lähenemisest kattega teelõigule, kus rataste alt paiskuvad kivid võivad ohustada liiklejaid ja sõidukeid.

 märk 156

«Pikiroopad»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus sõiduteekattes esinevad pikiroopad.

 märk 157a

«Ohtlik teepeenar»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus teepeenrale sõita on ohtlik.

 märk 157b

«Ohtlik teepeenar»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus teepeenrale sõita on ohtlik.

 märk 158

«Teetööd»

hoiatab teel, selle kõrval, all või kohal tehtavast tööst. Teel võib olla lisaks teel töötavatele inimestele teetöödega seotud sõidukeid ja muid takistusi, sõidutee ebatasasusi, lahtiseid kive ja muud sellist.

 märk 159

«Ees on katteta tee»

hoiatab kattega tee üleminekust kruusa- või pinnasteeks.

 märk 161

«Teekitsend»

hoiatab tee või sõidutee kitsenemisest. Märgi kujutis näitab, et tee või sõidutee kitseneb mõlemalt poolt.

 märk 162

«Teekitsend»

hoiatab tee või sõidutee kitsenemisest. Märgi kujutis näitab, et tee või sõidutee kitseneb ühelt poolt.

 märk 163

«Teekitsend»

hoiatab tee või sõidutee kitsenemisest. Märgi kujutis näitab, et tee või sõidutee kitseneb ühelt poolt.

 märk 164

«Kahesuunaline liiklus»

hoiatab lähenemisest kahesuunalise liiklusega teelõigule.

 märk 165

«Lõikuv kahesuunaline liiklus»

hoiatab lähenemisest lõikuvale teele või lõikuvale sõiduteele, kus ühesuunaline liiklus on muudetud kahesuunaliseks.

 märk 166

«Ees on künnis»

hoiatab tehiskõrgendist vähendatud sõidukiiruse hoidmiseks.

 märk 171

«Ees on reguleerimata ülekäigurada»

hoiatab reguleerimata ülekäigurajast.

 märk 172

«Jalakäijad»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus jalakäijad liiguvad sõiduteel.

 märk 173a

«Lapsed»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus sageli võivad teele tulla lapsed.

 märk 173b

«Vanurid»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus vanurid liiguvad sõiduteel.

 märk 174

«Lõikumine jalgrattateega»

hoiatab tee lõikumisest jalgrattateega või jalgratta- ja jalgteega või kohast, kus jalgrattatee lõppemisel jalgratturid, mopeedi- ja pisimopeedijuhid ning jalgratta- ja jalgtee lõppemisel jalgratturid siirduvad sõiduteele.

 märk 175

«Suusatajad»

hoiatab tee lõikumisest suusarajaga või suusatajate, kelgutajate võimalikust ilmumisest teele.

 märk 176

«Ratsanikud»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus ratsanikud ületavad teed või ratsutavad sõiduteel.

 märk 177

«Karja üleajamise koht»

hoiatavad kariloomade üleajamise kohast.

 märk 177

«Karja üleajamise koht»

hoiatavad kariloomade üleajamise kohast.

 märk 177

«Karja üleajamise koht»

hoiatavad kariloomade üleajamise kohast.

 märk 178

«Loomad, linnud või kahepaiksed»

hoiatab loomade, lindude või kahepaiksete võimalikust ilmumisest teele.

 märk 178

«Loomad, linnud või kahepaiksed»

hoiatab loomade, lindude või kahepaiksete võimalikust ilmumisest teele.

 märk 178

«Loomad, linnud või kahepaiksed»

hoiatab loomade, lindude või kahepaiksete võimalikust ilmumisest teele.

 märk 181

«Varinguoht»

hoiatab lähenemisest varinguohtlikule teelõigule.

 märk 182

«Külgtuul»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus sageli puhub tugev külgtuul.

 märk 183

«Lennukid»

hoiatab lähenemisest teelõigule, mille kohal lennukid lendavad madalalt.

 märk 184

«Liiklusummik»

hoiatab eesolevast teelõigust või liiklussõlmest, kus võib esineda liiklusummik.

 märk 184m

«Liiklusummik»

hoiatab eesolevast teelõigust või liiklussõlmest, kus võib esineda liiklusummik.

 märk 185

«Jäätumisoht»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus sageli tekib jäätumine.

 märk 186

«Muud ohud»

hoiatab liiklusohtlikust teelõigust või kohast. Ohu iseloom on näidatud tahvlil.

 märk 187

«Liiklusõnnetus»

hoiatab lähenemisest teelõigule, kus on äsja toimunud liiklusõnnetus ning kus liiklus on seetõttu häiritud.