Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Tunnusmärgid

 

Märk «Aeglane sõiduk»
 

Märk «Algaja juht»
 

Märk «Puudega inimene»
 

Märk «Kiiruse piirang»
 

Märk «Laiveos»
 

Märk «Lasterühm»
 

Märk «Ohtlik veos»
 

Märk «Pikk- või raskeveos. Mootorsõiduki tunnusmärk»
 

Märk «Pikk- või raskeveos. Haagise ja autorongi tunnusmärk»
 

Märk «Riigi tunnusmärk»
 

Märk «Väljaulatuv veos»
 

Märk «Õppesõit»
 

Märk «Autorong»