Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Kohustusmärgid

Kohustusmärgid kehtestavad vajaliku liikluskorra.

 märk 411

«Kohustuslik sõidusuund otse»

kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vahetult ristmiku taha või ristmikevahelisele teele pandud märk 411 kehtib lähima ristmikuni. Märk 411 ei keela oma mõjupiirkonnas parempööret parklasse, puhkekohta ega teega külgnevale alale. Vasakule või tagasi pöörata tohib vaid kohas, kus on vastav märk 53 „Sõidurajad ja -suunad”, ja tagasi pöörata vaid kohas, kus on märk 551 „Tagasipöörde koht”. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees.

 märk 412

«Kohustuslik sõidusuund paremale»

kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud, kusjuures kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk on paigaldatud pöördekohast eespool.

 märk 413

«Kohustuslik sõidusuund paremale»

kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees.

 märk 414

«Kohustuslik sõidusuund vasakule»

kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud, kusjuures kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk on paigaldatud pöördekohast eespool.

 märk 415

«Kohustuslik sõidusuund vasakule»

kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees.

 märk 416

«Kohustuslik sõidusuund otse või paremale»

kohustab sõitma vaid nooltega osutatud suundades. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette need on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees, ainult kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool.

 märk 417

«Kohustuslik sõidusuund otse või vasakule»

kohustab sõitma vaid nooltega osutatud suundades. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette need on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees, ainult kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool..

 märk 418

«Kohustuslik sõidusuund paremale või vasakule»

kohustab sõitma vaid nooltega osutatud suundades. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata. Märk kehtib ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette need on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees, ainult kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool..

 märk 421

«Ümberpõike suund»

kohustab ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas.

 märk 421

«Ümberpõike suund»

kohustab ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas.

 märk 422

«Ümberpõike suund»

kohustab ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas.

 märk 422

«Ümberpõike suund»

kohustab ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas.

 märk 423

«Ümberpõike suund»

kohustab ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas.

 märk 424

«Ringliiklus»

kohustab sõitma vaid nooltega osutatud suunas ja kehtib ainult märgile järgneval ringristmikul. Kui märk 424 on pandud koos märgiga 221 „Anna teed“, on juht kohustatud andma teed ringristmikul sõitvale juhile.

 märk 431

«Jalgrattatee»

näitab, et tohivad liikuda jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, mopeedi- ja pisimopeedijuht. Kui liiklussagedus võimaldab, tohib liikuda ka jalakäija, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri-, mopeedi- ja pisimopeediliiklust.

 märk 432

«Jalgtee»

näitab, et tohib liikuda jalakäija. Võib liikuda ka tasakaaluliikuri juht, kuid ta ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat.

 märk 433

«Jalgratta- ja jalgtee»

näitab, et tohivad liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht. Jalgrattur liigub sellel teel või teeosal vastavalt märgil näidatule ühel, jalakäija teisel pool ja tasakaaluliikuri juht aga mõlemal pool. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda jalgratturile ettenähtud osal, takistamata seal jalgrattaliiklust. Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada jalakäijat. Märgi kohustuse lõpetab märk 443 „Jalgratta- ja jalgtee lõpp“.

 märk 434

«Jalgratta- ja jalgtee»

näitab, et tohivad liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht. Jalgrattur liigub sellel teel või teeosal vastavalt märgil näidatule ühel, jalakäija teisel pool ja tasakaaluliikuri juht aga mõlemal pool. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda jalgratturile ettenähtud osal, takistamata seal jalgrattaliiklust. Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada jalakäijat. Märgi kohustuse lõpetab märk 444 „Jalgratta- ja jalgtee lõpp“.

 märk 435

«Jalgratta- ja jalgtee»

näitab, et tohivad liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht. Jalakäija, jalgrattur jatasakaaluliikuri juht teed või teeosa ühiselt. Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada jalakäijat. Märgi kohustuse lõpetab märk 445 „Jalgratta- ja jalgtee lõpp“.

 märk 436

«Ratsatee»

näitab, et tohib ainult ratsutada..

 märk 437

«Mootorsaanitee»

näitab, et tohib sõita ainult mootorsaaniga.

 märk 438

«Lumeketid»

kohustab mootorsõidukitel vähemalt kahel vedaval rattal kasutama sõidul lumekette. Märk 438 kehtib lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel kuni märgini 448 „Lumekettide kohustuse lõpp” või tahvliga 821 „Mõjupiirkond” teatatud kauguseni.

 märk 441

«Jalgrattatee lõpp»

 märk 442

«Jalgtee lõpp»

 märk 443

«Jalgratta- ja jalgtee lõpp»

 märk 444

«Jalgratta- ja jalgtee lõpp»

 märk 445

«Jalgratta- ja jalgtee lõpp»

 märk 446

«Ratsatee lõpp»

 märk 447

«Mootorsaanitee lõpp»

 märk 448

«Lumekettide kohustuse lõpp»

 märk 451

«Vähim kiirus»

kohustab sõitma ainult märgil näidatud või sellest suurema sõidukiirusega (km/h).

 märk 452

«Vähima kiiruse lõpp»

tähistab märgi 451 „Vähim kiirus“ mõjupiirkonna lõppu, taastades eelnenud kiirusrežiimi.

 märk 461

«Ohtliku veosega sõidu suund»

kohustab ohtlikku veost vedavat sõidukit, autorongi ja masinrongi sõitma märgil osutatud suunas. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil.

 märk 461

«Ohtliku veosega sõidu suund»

kohustab ohtlikku veost vedavat sõidukit, autorongi ja masinrongi sõitma märgil osutatud suunas. Märgi kõrvalepööret osutav kõver nool näitab suunda pöördekohast eespool oleval märgil.

 märk 461

«Ohtliku veosega sõidu suund»

kohustab ohtlikku veost vedavat sõidukit, autorongi ja masinrongi sõitma märgil osutatud suunas. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil.

 märk 461

«Ohtliku veosega sõidu suund»

kohustab ohtlikku veost vedavat sõidukit, autorongi ja masinrongi sõitma märgil osutatud suunas. Märgi kõrvalepööret osutav kõver nool näitab suunda pöördekohast eespool oleval märgil.

 märk 461

«Ohtliku veosega sõidu suund»

kohustab ohtlikku veost vedavat sõidukit, autorongi ja masinrongi sõitma märgil osutatud suunas. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil.