Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Lisateatetahvlid

  • Tahvel täpsustab või piirab märgi mõju, mille alla see on pandud. Tahvlid 822 kuni 825 „Mõjupiirkond“ ja 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund“ võivad paikneda märgi kõrval.
  • Vajaliku sümboliga tahvli puudumisel võib sümbolit asendada tekst.
 märk 811

«Kaugus objektini»

näitab kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni, teatud keelu või piirangu alguseni, pärisuunas asuva objekti või kohani.

 märk 812

«Kaugus objektini»

näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

 märk 813

«Kaugus objektini»

näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda ja ulatust märgist vastavalt paremale või vasakule, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki ristmikul või väljakul sõidutee ääres, hoone ees või muul ulatuslikul alal.

 märk 814

«Kaugus objektini»

näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

 märk 815

«Kaugus objektini»

näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda ja ulatust märgist vastavalt paremale või vasakule, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki ristmikul või väljakul sõidutee ääres, hoone ees või muul ulatuslikul alal.

 märk 816

«Kaugus objektini»

näitab kaugust märgist 221 „Anna teed” kohustusliku peatumiskohani, kui ristmiku ees on märk 222 „Peatu ja anna teed”.

 märk 817a

«Kaugus objektini»

näitab kaugust ja ümberpõike suunda tee keskel olevast ohutussaarest või muust rajatisest.

 märk 817b

«Kaugus objektini»

näitab kaugust ja ümberpõike suunda tee keskel olevast ohutussaarest või muust rajatisest.

 märk 817c

«Kaugus objektini»

näitab kaugust ja ümberpõike suunda tee keskel olevast ohutussaarest või muust rajatisest.

 märk 821

«Mõjupiirkond»

näitab: 1) hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust; 2) keelumärkide 351 „Suurim kiirus”, 352 „Möödasõidu keeld”, 353 „Veoauto möödasõidu keeld”, 354 „Vähim pikivahe” ja 355 „Helisignaali keeld” ning kohustusmärgi 451 „Vähim kiirus” mõjupiirkonna ulatust; 3) kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ulatust; 4) märgiga 556 „Sobiv kiirus” soovitatava suurima sõidukiirusega teelõigu ulatust. .

 märk 821m

«Mõjupiirkond»

näitab: 1) hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust; 2) keelumärkide 351 „Suurim kiirus”, 352 „Möödasõidu keeld”, 353 „Veoauto möödasõidu keeld”, 354 „Vähim pikivahe” ja 355 „Helisignaali keeld” ning kohustusmärgi 451 „Vähim kiirus” mõjupiirkonna ulatust; 3) kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ulatust; 4) märgiga 556 „Sobiv kiirus” soovitatava suurima sõidukiirusega teelõigu ulatust. .

 märk 822

«Mõjupiirkond»

näitab ja täpsustab märkide 36 mõjupiirkonna ulatust märgi taga. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”..

 märk 823

«Mõjupiirkond»

näitab ja täpsustab märkide 36 mõjupiirkonna ulatust kuni 50 m märgi ees. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”.

 märk 824

«Mõjupiirkond»

näitab märkide 36 mõjupiirkonna lõppu. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”.

 märk 825

«Mõjupiirkond»

näitab seda, et juht asub märkide 36 mõjupiirkonnas. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”.

 märk 831

«Mõjusuund»

näitab ristmiku ette pandud keelumärkide mõjusuunda ning ka suunda teega külgnevate objektide juurde. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees või muul alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

 märk 832

«Mõjusuund»

näitab ristmiku ette pandud keelumärkide mõjusuunda ning ka suunda teega külgnevate objektide juurde. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees või muul alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

 märk 833

«Mõjusuund»

näitab ristmiku ette pandud keelumärkide mõjusuunda. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees või muul alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

 märk 834

«Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund»

kasutatuna koos märkidega 211 „Peatee”, 221 „Anna teed” ja 222 „Peatu ja anna teed”, näitab peatee suunda ristmikul. Tahvel 834, kasutatuna koos märkidega 186 „Muud ohud”, 221 „Anna teed” ja 222 „Peatu ja anna teed”, näitab sõidueesõigusega liiklemise suunda ristmikul.

 märk 836

«Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel»

kasutatuna koos märgiga 521 „Ühesuunaline tee”, näitab, et ühesuunalisel teel või ühesuunalisel sõiduteel jalgratturid liiguvad sõiduteel või neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

 märk 837

«Jalgratturite kahesuunaline liiklus»

näitab, et märgiga 431 „Jalgrattatee” ja märkidega 433 kuni 435 „Jalgratta- ja jalgtee” tähistatud teeosal on jalgratturite kahesuunaline liiklus.

 märk 841

«Sõidukiliik»

B-kategooria sõiduki kohta.

 märk 842

«Sõidukiliik»

C-kategooria sõiduki kohta.

 märk 843

«Sõidukiliik»

autorongi ja masinrongi, välja arvatud kerghaagisega autorongi ja kerghaagisega masinrongi, kohta.

 märk 844

«Sõidukiliik»

D-kategooria sõiduki kohta.

 märk 845

«Sõidukiliik»

traktori ja liikurmasina kohta.

 märk 846

«Sõidukiliik»

A-kategooria sõiduki kohta.

 märk 847a

«Sõidukiliik»

jalgratta, tasakaaluliikuri, mopeedi ja pisimopeedi kohta.

 märk 847b

«Sõidukiliik»

mopeedi ja pisimopeedi kohta.

 märk 848

«Sõidukiliik»

näitab, et märk kehtib täiselektrilise veoajamiga elektrisõiduki kohta.

 märk 849

«Sõidukiliik»

mootorsaani kohta.

 märk 851

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib. Teatab, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel.

 märk 852

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib. Teatab, et märk kehtib tööpäeviti.

 märk 853

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib.

 märk 854

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib.

 märk 855

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib. Teatab, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel.

 märk 856

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib. Teatab, et märk kehtib tööpäeviti.

 märk 857

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib.

 märk 858

«Kehtivuspäevad või -aeg»

näitab päevi ja kellaaega, millal märk kehtib.

 märk 861a

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Vastava teekattemärgise olemasolul tuleb sõiduk parkida selle järgi. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti..

 märk 861b

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Vastava teekattemärgise olemasolul tuleb sõiduk parkida selle järgi. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti..

 märk 861c

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Vastava teekattemärgise olemasolul tuleb sõiduk parkida selle järgi. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti..

 märk 862a

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Sõiduk tuleb parkida kõnniteeäärega risti. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti.

 märk 862b

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Sõiduk tuleb parkida kõnniteeäärega risti. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti.

 märk 863a

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Sõiduk tuleb parkida kõnniteeäärega risti. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti.

 märk 863b

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Sõiduk tuleb parkida kõnniteeäärega risti. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti.

 märk 864a

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Sõiduk tuleb parkida kõnniteeäärega risti. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti.

 märk 864b

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Sõiduk tuleb parkida kõnniteeäärega risti. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti.

 märk 865

«Parkimisviis»

näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas, mis on tähistatud märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla”. Sõidukid tuleb parkida tahvlil kujutatud malli järgi. Vasakule poole teed pandud märkide 575a ja 575b „Parkla” ning märgi 575c „Teeninduskoha parkla“ all olevad tahvlid kujutavad tahvlitel 86Х esitatu peegelpilti.

 märk 871

«Parkimine ainult seisatud mootoriga»

teatab, et märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas tohib sõidukit parkida ainult seisatud mootoriga.

 märk 872a

«Tasulised teenused»

teatab, et märgil osutatud teenus on tasuline.

 märk 872b

«Tasuline parkimine»

teatab, et märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas on parkimine tasuline vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Tahvlile võib olla kantud parkimistasu suurus.

 märk 873a

«Parkimisaja piirang»

teatab märgi 362 „Parkimiskeeld” mõjupiirkonnas, märgiga 384 „Parkimiskeelu ala” või märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas sõiduki lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Parkimise algusaeg peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud.

 märk 873b

«Parkimisaja piirang»

teatab märgi 362 „Parkimiskeeld” mõjupiirkonnas, märgiga 384 „Parkimiskeelu ala” või märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas sõiduki lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Parkimise algusaeg peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud.

 märk 873c

«Parkimisaja piirang»

teatab märgi 362 „Parkimiskeeld” mõjupiirkonnas, märgiga 384 „Parkimiskeelu ala” või märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas sõiduki lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Parkimise algusaeg peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Parkimiskella kasutamine on kohustuslik.

 märk 873d

«Parkimisaja piirang»

teatab märgi 362 „Parkimiskeeld” mõjupiirkonnas, märgiga 384 „Parkimiskeelu ala” või märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas sõiduki lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Parkimise algusaeg peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Parkimiskella kasutamine on kohustuslik.

 märk 874

«Puudega inimese sõiduk»

teatab parklast või selle osast, mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

 märk 875

«Autovaatluskoht»

teatab, et märgiga tähistatud objektil või maa-alal on vaatlussild või -kanal.

 märk 881

«Registrimassi piirang»

teatab, et märk kehtib sõiduki, autorongi ja masinrongi kohta, mille registrimass või mille koosseisus olevate sõidukite registrimasside summa ületab tahvlil oleva tonnide arvu.

 märk 882

«Kehtivusrada»

näitab sõidurada, mille kohta märk kehtib.

 märk 883

«Pimedad»

teatab, et ülekäigurada või teelõiku kasutavad sageli pimedad.

 märk 884

«Märg tee»

teatab, et märk kehtib ainult siis, kui sõidutee on märg.

 märk 885

«Jäätumine»

teatab, et märgiga tähistatud teelõigul tekib sageli jäätumine.

 märk 886

«Ohutu kõrgus elektriliini all»

näitab suurimat ohutut kõrgust elektriliini all.

 märk 887

«Vaba laius»

näitab alla 6 m laiuse teekitsendi laiust.

 märk 888

«Õnnetusoht»

teatab, et hoiatusmärgiga tähistatud teelõigul on võrreldes tee teiste lõikudega tunduvalt suurem liiklusõnnetuste toimumissagedus.

 märk 889

«Ooteaeg»

näitab foori punase tule võimalikku pikimat kestust.

 märk 891a

«Välja arvatud»

teatab, et märk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki kohta.

 märk 891b

«Välja arvatud»

teatab, et märk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki kohta.

 märk 892

«Busside või trollide liininumbrid»

näitab sõiduplaani kohaselt sõitjaid vedavate busside või trollide peatuskohas peatuvate busside või trollide liininumbreid. Muutuva teabega tahvel 892 võib olla ka muu kujuga, kui määruse lisas 8 esitatud.

 märk 893

«Tekstiline teave»

on märki täpsustav tekst.