Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Juhatusmärgid

 • Juhatusmärgid annavad teavet sõiduvõimaluste ja -suundade kohta, ümbersõidu teekonna kohta ning hoiatavad sõidu iseärasustest.
 • Juhatusmärgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.
 • Märkide 652 kuni 655 taust, kirje ja ääris on sõltuvalt näidatava tee tähtsusest järgmise värvusega:
  • põhimaantee korral on taust punane, kirje ja ääris valged;
  • tugimaantee korral on taust kollane, kirje ja ääris mustad;
  • kõrvalmaantee korral on taust valge, kirje ja ääris mustad;
  • Euroopa teedevõrgu tee korral on taust roheline, kirje ja ääris valged.
 märk 611

«Sõiduskeem»

näitab sõiduvõimalust, kui ristmikul on mingi pööre keelatud, või lubatud sõidusuundi keerukal ristmikul.

 märk 621

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 621

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 621

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 621

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 622

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623a

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623a

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623a

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623a

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623a

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623a

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623b

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623b

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623c

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623c

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623c

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623cm

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 623d

«Eelviidad»

näitab sõidusuundi asulate või teiste sihtpunktide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleidja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk näidata ka ümbersõiduteed.

 märk 631

«Suunaviidad»

Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Märk näitab sõidusuundi ja kaugusi asulate või teiste sihtpunktide juurde.

 märk 631

«Suunaviidad»

Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Märk näitab sõidusuundi ja kaugusi asulate või teiste sihtpunktide juurde.

 märk 631

«Suunaviidad»

Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Märk näitab sõidusuundi ja kaugusi asulate või teiste sihtpunktide juurde.

 märk 632

«Suunaviidad»

Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Märk näitab sõidusuundi ja kaugusi asulate või teiste sihtpunktide juurde.

 märk 633

«Suunaviidad»

Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Märk näitab sõidusuundi ja kaugusi asulate või teiste sihtpunktide juurde.

 märk 634

«Suunaviidad»

näitab sõidusuunda ja kaugust turismiobjektide (turistidele huvi pakkuvate vaatamisväärsuste, muinsuskaitse, looduskaitse või muude objektide) juurde.

 märk 635

«Suunaviidad»

näitab sõidusuunda ja kaugust avalikult kasutatavat erateed mööda eravalduse juurde.

 märk 636

«Suunaviidad»

näitab sõidusuunda ja kaugust juriidilise isiku (asutuse) juurde.

 märk 637

«Suunaviidad»

näitab jalgratturi ja jalakäija teekonna suunda ja kaugust sihtpunktini.

 märk 637

«Suunaviidad»

näitab jalgratturi ja jalakäija teekonna suunda ja kaugust sihtpunktini.

 märk 637

«Suunaviidad»

näitab jalgratturi ja jalakäija teekonna suunda ja kaugust sihtpunktini.

 märk 641

«Kohanime tähis»

näitab haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve või muu koha nime.

 märk 641

«Kohanime tähis»

näitab haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve või muu koha nime.

 märk 641

«Kohanime tähis»

näitab haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve või muu koha nime.

 märk 641

«Kohanime tähis»

näitab haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve või muu koha nime.

 märk 641

«Kohanime tähis»

näitab haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve või muu koha nime.

 märk 642

«Turismiobjekti tähis»

Märgil on turismiobjekti (turistidele huvi pakkuva vaatamisväärsuse, looduskaitse, muinsuskaitse või muu objekti) nimi.

 märk 643a

«Eravalduse tähis»

Märgil on eravalduse nimi või kirje „ERAVALDUS”.

 märk 643a

«Eravalduse tähis»

Märgil on eravalduse nimi või kirje „ERAVALDUS”.

 märk 643b

«Eravalduse lõpp»

näitab märgiga 643a „Eravalduse tähis” tähistatud eravalduse lõppu.

 märk 643c

«Eraparkla»

tähistab eraparkla algust.

 märk 643d

«Eraparkla lõpp»

näitab märgiga 643c „Eraparkla” tähistatud eraparkla lõppu.

 märk 644

«Tee nimi»

Märgil on tee (maantee, tänava) nimi. Märgil võivad olla ka majade numbrid (näiteks: Ranna tee 10 − 20).

 märk 645

«Kaugusviit»

näitab kaugust teekonnal olevate asulate või teiste sihtpunktideni.

 märk 651

«Kilomeetritähis»

näitab kaugust tee alguseni.

 märk 652a

«Tee number»

näitab tee numbrit.

 märk 652b

«Tee number»

näitab tee numbrit.

 märk 652c

«Tee number»

näitab tee numbrit.

 märk 652d

«Tee number»

näitab tee numbrit.

 märk 653a

«Tee number»

näitab lisaks tee numbrile ka tee suunda.

 märk 653b

«Tee number»

näitab lisaks tee numbrile ka tee suunda.

 märk 653c

«Tee number»

näitab lisaks tee numbrile ka tee suunda.

 märk 653d

«Tee number»

näitab lisaks tee numbrile ka tee suunda.

 märk 653e

«Tee number»

näitab lisaks tee numbrile ka tee suunda.

 märk 654a

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk pannakse teele, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 654b

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk pannakse teele, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 654c

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk pannakse teele, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 654d

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk pannakse teele, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 655a

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk näitab ka tee suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 655b

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk näitab ka tee suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 655c

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk näitab ka tee suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 655d

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk näitab ka tee suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 655e

«Tee number»

näitab tee numbrit. Märk näitab ka tee suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga teele.

 märk 656

«Jalgrattamarsruudi number»

näitab jalgrattamarsruudi numbrit. Rahvusvahelist jalgrattamarsruuti tähistavale märgile võib olla lisatud rahvusvaheline sümboolika, riigisisest jalgrattamarsruuti tähistatavale märgile aga jalgrattamarsruudi logo.

 märk 656

«Jalgrattamarsruudi number»

näitab jalgrattamarsruudi numbrit. Rahvusvahelist jalgrattamarsruuti tähistavale märgile võib olla lisatud rahvusvaheline sümboolika, riigisisest jalgrattamarsruuti tähistatavale märgile aga jalgrattamarsruudi logo.

 märk 656

«Jalgrattamarsruudi number»

näitab jalgrattamarsruudi numbrit. Rahvusvahelist jalgrattamarsruuti tähistavale märgile võib olla lisatud rahvusvaheline sümboolika, riigisisest jalgrattamarsruuti tähistatavale märgile aga jalgrattamarsruudi logo.

 märk 656

«Jalgrattamarsruudi number»

näitab jalgrattamarsruudi numbrit. Rahvusvahelist jalgrattamarsruuti tähistavale märgile võib olla lisatud rahvusvaheline sümboolika, riigisisest jalgrattamarsruuti tähistatavale märgile aga jalgrattamarsruudi logo.

 märk 657

«Jalgrattamarsruudi number»

näitab lisaks jalgrattamarsruudi numbrile ka jalgrattamarsruudi suunda. Rahvusvahelist jalgrattamarsruuti tähistavale märgile võib olla lisatud rahvusvaheline sümboolika, riigisisest jalgrattamarsruuti tähistatavale märgile aga jalgrattamarsruudi logo.

 märk 658

«Jalgrattamarsruudi number»

näitab jalgrattamarsruudi suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga jalgrattamarsruudile. Rahvusvahelist jalgrattamarsruuti tähistavale märgile võib olla lisatud rahvusvaheline sümboolika, riigisisest jalgrattamarsruuti tähistatavale märgile aga jalgrattamarsruudi logo.

 märk 661a

«Veoauto sõidu suund»

näitab C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda. Märgile kantud tonnide arvu korral on näidatud sellise sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille registrimass või mille koosseisus olevate sõidukite registrimasside summa ületab seda arvu, soovitatav sõidusuund.

 märk 661b

«Veoauto sõidu suund»

näitab C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda. Märgile kantud tonnide arvu korral on näidatud sellise sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille registrimass või mille koosseisus olevate sõidukite registrimasside summa ületab seda arvu, soovitatav sõidusuund.

 märk 661c

«Veoauto sõidu suund»

näitab C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda. Märgile kantud tonnide arvu korral on näidatud sellise sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille registrimass või mille koosseisus olevate sõidukite registrimasside summa ületab seda arvu, soovitatav sõidusuund.

 märk 661d

«Veoauto sõidu suund»

näitab C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda. Märgile kantud tonnide arvu korral on näidatud sellise sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille registrimass või mille koosseisus olevate sõidukite registrimasside summa ületab seda arvu, soovitatav sõidusuund.

 märk 661e

«Veoauto sõidu suund»

näitab C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda. Märgile kantud tonnide arvu korral on näidatud sellise sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille registrimass või mille koosseisus olevate sõidukite registrimasside summa ületab seda arvu, soovitatav sõidusuund.

 märk 662a

«Ohtliku aine veo tee»

näitab ohtlikku veost vedava sõiduki, autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda.

 märk 662b

«Ohtliku aine veo tee»

näitab ohtlikku veost vedava sõiduki, autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda.

 märk 662c

«Ohtliku aine veo tee»

näitab ohtlikku veost vedava sõiduki, autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda.

 märk 662d

«Ohtliku aine veo tee»

näitab ohtlikku veost vedava sõiduki, autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda.

 märk 662e

«Ohtliku aine veo tee»

näitab ohtlikku veost vedava sõiduki, autorongi ja masinrongi soovitatavat sõidusuunda.

 märk 663

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta.

 märk 664

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta.

 märk 665

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta.

 märk 666a

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta. Märkidel 666 võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.

 märk 666b

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta. Märkidel 666 võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.

 märk 666c

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta. Märkidel 666 võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.

 märk 666d

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta. Märkidel 666 võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.

 märk 666e

«Avalik üritus»

näitab sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta. Märkidel 666 võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.

 märk 667a

«Bussi sõidu suund»

näitab D-kategooria sõiduki, kas haagisega või ilma, soovitatavat sõidusuunda.

 märk 667b

«Bussi sõidu suund»

näitab D-kategooria sõiduki, kas haagisega või ilma, soovitatavat sõidusuunda.

 märk 667c

«Bussi sõidu suund»

näitab D-kategooria sõiduki, kas haagisega või ilma, soovitatavat sõidusuunda.

 märk 667d

«Bussi sõidu suund»

näitab D-kategooria sõiduki, kas haagisega või ilma, soovitatavat sõidusuunda.

 märk 667e

«Bussi sõidu suund»

näitab D-kategooria sõiduki, kas haagisega või ilma, soovitatavat sõidusuunda.

 märk 671a

«Ümbersõidu skeem»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekonda ja suunda.

 märk 671a

«Ümbersõidu skeem»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekonda ja suunda.

 märk 671a

«Ümbersõidu skeem»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekonda ja suunda.

 märk 671b

«Ümbersõidu skeem»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekonda ja suunda.

 märk 672

«Ümbersõidu skeem»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekonda ja suunda.

 märk 673

«Ümbersõidu skeem»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekonda ja suunda.

 märk 674

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 675

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 676

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 677a

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 677b

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 677c

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 677d

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 677d

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 677e

«Ümbersõit»

näitab ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.

 märk 678

«Reguleerija»

näitab, et liiklust korraldab liikluse reguleerija.

 märk 679a

«Ümberkäik»

näitab ajutiselt suletud teelõigust jalakäijate ümberkäigu suunda.

 märk 679b

«Ümberkäik»

näitab ajutiselt suletud teelõigust jalakäijate ümberkäigu suunda.

 märk 679c

«Ümberkäik»

näitab ajutiselt suletud teelõigust jalakäijate ümberkäigu suunda.

 märk 679c

«Ümberkäik»

näitab ajutiselt suletud teelõigust jalakäijate ümberkäigu suunda.

 märk 681

«Kurvisuund»

näitab järsu või ohtliku kurvi suunda.

 märk 681

«Kurvisuund»

näitab järsu või ohtliku kurvi suunda.

 märk 682

«Kurvisuund»

näitab järsu või ohtliku kurvi suunda.

 märk 682

«Kurvisuund»

näitab järsu või ohtliku kurvi suunda.

 märk 683

«Kurvisuund»

näitab järsu või ohtliku kurvi suunda.

 märk 684

«Hoiatustara»

hoiatab teetöödest või teel olevatest takistustest.

 märk 685a

«Hargnemiskoht»

näitab teeharude suunda märkide asukohas.

 märk 685b

«Hargnemiskoht»

näitab teeharude suunda märkide asukohas. Märk 685b näitab, et hargnemiskohas vähemalt ühele teeharule sõitmiseks on sobiv sõidukiirus kuni 50 km/h.

 märk 686a

«Ohtlik koht või teeäär»

tähistab tee vaba ristlõike küljel olevat ohtlikku takistust või sõidutee (-raja) äärt ja liikumissuunast kõrvalekallet ning eraldab suunavööndeid ja pärisuunavööndi sõiduradasid.Märkidega 686 võib olla näidatud hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu võiohtliku koha algus. Vöödid langevad sõidutee või pärisuunavööndi sõiduraja poole.

 märk 686b

«Ohtlik koht või teeäär»

tähistab tee vaba ristlõike küljel olevat ohtlikku takistust või sõidutee (-raja) äärt ja liikumissuunast kõrvalekallet ning eraldab suunavööndeid ja pärisuunavööndi sõiduradasid.Märkidega 686 võib olla näidatud hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu võiohtliku koha algus. Vöödid langevad sõidutee või pärisuunavööndi sõiduraja poole.

 märk 687

«Märgiposti tähis»

on lisatähistuseks kohtades, kus esineb orienteerumisraskusi.

 märk 688a

«Künnis»

tähistab künnist ja selle laiust. Vöödid langevad sõidutee poole. Märk võib puududa teel, kus lubatud sõidukiirus on 30 km/h või alla selle.

 märk 688b

«Künnis»

tähistab künnist ja selle laiust. Vöödid langevad sõidutee poole. Märk võib puududa teel, kus lubatud sõidukiirus on 30 km/h või alla selle.