Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Teeninduskohamärgid

  • Teeninduskohamärgid annavad liiklejale teavet tee ääres paiknevatest objektidest.
  • Teeninduskohamärgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.
  • Märkidel 771 kuni 773 võib teeninduskohamärgi sümboli asemel olla mõni teine vähendatud mõõtmega märk.
 märk 711

«Esmaabi»

osutab haiglale, kus on võimalik saada ööpäevaringselt erakorralist meditsiinilist abi.

 märk 712

«Politsei»

osutab politsei- ja piirivalveasutusele.

 märk 713

«Info»

osutab liiklusteabekaartide ja infopunktide asukohale.

 märk 714

«Telefon»

osutab kohale, kus on võimalik kasutada telefoni.

 märk 715

«Post»

osutab postiasutusele.

 märk 716a

«Internetipunkt»

osutab kohale, kus on eelregistreerimiseta võimalik kasutada internetiteenuseid.

 märk 716b

«Wifi»

osutab kohale, kus on traadita interneti leviala.

 märk 717

«Raadiojaam»

osutab raadiojaama, mis edastab perioodiliselt liiklusteavet ja teede sõidetavuse seisukorra alast teavet, levialale. Märgil olev arv tähendab liiklusteabe kandesagedust megahertsides.

 märk 718

«Vaatamisväärsus»

osutab turismiobjektide (turistidele huvi pakkuvate vaatamisväärsuste, muinsuskaitse, looduskaitse või muude objektide) asukohale.

 märk 719

«Toll»

osutab tolliasutusele.

 märk 721a

«Tankla»

osutab tanklale.

 märk 721b

«Tankla»

osutab tanklale, kus on müügil ka LPG-gaas.

 märk 721c

«Tankla»

osutab LPG-gaasi tanklale.

 märk 721d

«Tankla»

osutab CNG-gaasi tanklale.

 märk 721e

«Elektrisõidukite laadimispunkt»

osutab kohale, kus on võimalik laadida elektrisõiduki akut.

 märk 722

«Autohooldus»

osutab teeäärsele mootorratta- või autoremonditöökojale või remondivõimalust pakkuvale teenindusjaamale, kus ilma aega varem reserveerimata parandatakse teekonna kestel tekkinud väiksemaid rikkeid.

 märk 723a

«Autopesula»

osutab autopesulale.

 märk 723b

«Pesemisvõimalus»

osutab kohale, kus juhil ja sõitjatel on võimalus end pesta.

 märk 724

«Parkimismaja»

osutab sõidukite parkimiseks ettenähtud hoonele.

 märk 724

«Parkimismaja»

osutab sõidukite parkimiseks ettenähtud hoonele.

 märk 725

«Restoran»

osutab restoranile.

 märk 726

«Kohvik»

osutab kohvikule või kiirtoitlustuskohale.

 märk 727

«Hotell või motell»

osutab hotellile või motellile.

 märk 728a

«Tualett»

osutab tualeti asukohale.

 märk 728b

«Käimla»

osutab kuivkäimla asukohale.

 märk 729a

«Liiklusregistribüroo»

osutab Maanteeameti liiklusregistribüroole.

 märk 729b

«Tehnoülevaatus»

osutab sõidukite tehnoülevaatuse teostamise kohale.

 märk 731

«Puhkemaja»

osutab hostelile, turismibaasile või puhkemajale.

 märk 732

«Kämping»

osutab kämpingule või telkimisalale.

 märk 733

«Majutuskoht»

osutab majutuskohale.

 märk 734

«Sõidukelamulaager»

osutab auto- või haagiselamu paigaldamise kohale, mis on varustatud elektri, vee ja kanalisatsiooniga.

 märk 741

«Puhkekoht»

osutab puhkekohale.

 märk 742a

«Matkaraja algus»

osutab matkaraja alguskohale.

 märk 742b

«Jalgrattamatkaraja algus»

osutab jalgrattamatkaraja alguskohale.

 märk 742c

«Suusaraja algus»

osutab suusaraja alguskohale.

 märk 743

«Ujumiskoht»

osutab ujumiskohale või väliujulale.

 märk 744

«Vaatekoht»

osutab rahvusparkides, maastikukaitsealadel, turismipiirkondades ja mujal paiknevatele tähelepanuväärse vaatega vaatekohtadele.

 märk 745

«Kalastamiskoht»

osutab kalastamiskohale.

 märk 751

«Spordiväljak»

osutab ilmastikule avatud sportimise ja selle vaatamise kohtadele (staadion, jalgpalliväljak, tenniseväljakud, kardirada, suusakeskus, suusahüppemägi ja muu selline spordirajatis).

 märk 752

«Spordihoone»

osutab sportimiseks ja selle vaatamiseks rajatud hoonetele (spordihall, siseujula, sisestaadion ja muu selline spordirajatis).

 märk 753

«Golfiväljak»

osutab golfiväljakule.

 märk 754

«Ratsabaas»

osutab ratsabaasile.

 märk 761

«Maaettevõtlus»

osutab maaettevõtluses teenust pakkuva ettevõtja asukohale.

 märk 762

«Kauplus»

osutab kauplusele.

 märk 771

«Kaks teenust»

osutab kohale, kus pakutakse kahte erinevat teenust.

 märk 772

«Kolm teenust»

osutab kohale, kus pakutakse kolme erinevat teenust.

 märk 773

«Teenus ja liikluskorraldus»

osutab pakutavale teenusele ja piirkonna liikluskorraldusele.