Liiklusmärgid


Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgi mõju ajutine tühistamine

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Osutusmärgid

Osutusmärgid teatavad kohustusliku liikluskorra iseärasustest või asulate ja teiste objektide paiknemisest.

Märgid 53 näitavad rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni või teega külgneva ala juurdesõidutee teega lõikumise kohani ning ristmikul või teega külgneva ala juurdesõidutee teega lõikumise kohal kohustuslikku sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga kohustuslikku sõidusuunda sellelt rajalt.
Kui märk 53 osutab vasakpöördele äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi.
Enne ristmikku või teega külgneva ala juurdesõidutee teega lõikumise kohta pandud märgid 53 kehtivad kogu ristmiku või teega külgneva ala juurdesõidutee teega lõikumise koha kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi. Märkide 53 nooltel võib olla kujutatud märke või nende sümboleid, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud sõidukiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest vastaval rajal. Liikluseks suletud sõiduraja näitamisel võib märkidel 53 olla noole pea asemel märkidel 552a, 553a kuni 554b „Umbtee“ ning märgil 552b „Umbtee ja jalgrattatee“ kasutatav umbtee punane tähis.

Asulasse pandud märkide 53 taust on valge ning nooled ja ääris mustad, väljaspool asulat pandud märkide 53 taust on sinine ning nooled ja ääris valged. Märkide parema esiletoomise eesmärgil võivad teetöödel olla kollase taustaga märgid 53, mille nooled ja ääris on mustad.

 märk 511

«Kiirtee»

tähistab kohta, kus hakkab kehtima kiirteele kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 512

«Kiirtee lõpp»

näitab märgiga 511 tähistatud tee lõppu.

 märk 521

«Ühesuunaline tee»

tähistab teed või sõiduteed, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas.

 märk 522

«Ühesuunalise tee lõpp»

näitab märgiga 521 või märkidega 523 ja 524 tähistatud tee või sõidutee lõppu.

 märk 523

«Sõit ühesuunalisele teele»

näitab ühesuunalisele teele või ühesuunalisele sõiduteele sõitmise kohta ja suunda.

 märk 524

«Sõit ühesuunalisele teele»

näitab ühesuunalisele teele või ühesuunalisele sõiduteele sõitmise kohta ja suunda.

 märk 525a

«Ühissõidukirada»

tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta. 525a kehtib kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni või eriradade lõppu näitava vastava märgini 526a „Ühissõidukiraja lõpp“. Märk 526a näitab märgiga 525a tähistatud ühissõidukiraja lõppu.

 märk 525b

«Ühissõiduki- ja jalgrattarada»

tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele, jalgratastele, mopeedidele ja pisimopeedidele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta. Märk 525b kehtib kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni või eriradade lõppu näitava vastava märgini 526b „Ühissõiduki- ja jalgrattaraja lõpp“.

 märk 526a

«Ühissõidukiraja lõpp»

näitab märgiga 525a tähistatud ühissõidukiraja lõppu.

 märk 526b

«Ühissõiduki- ja jalgrattaraja lõpp»

näitab märgiga 525b tähistatud ühissõiduki- ja jalgrattaraja lõppu.

 märk 527a

«Ühissõidukirajaga tee»

tähistab teed, millel ühissõidukid sõidavad neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

 märk 527b

«Ühissõiduki- ja jalgrattarajaga tee»

tähistab teed, millel ühissõidukid, jalgrattad, mopeedid ja pisimopeedid sõidavad neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

 märk 528a

«Ühissõidukirajaga tee lõpp»

näitab märgiga 527a tähistatud ühissõidukirajaga tee lõppu.

 märk 528b

«Ühissõiduki- ja jalgrattarajaga tee lõpp»

näitab märgiga 527b tähistatud ühissõiduki- ja jalgrattarajaga tee lõppu.

 märk 529a

«Sõit ühissõidukirajaga teele»

näitab märgiga 527a „Ühissõidukirajaga tee“ tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise kohta ja suunda.

 märk 529b

«Sõit ühissõiduki- ja jalgrattarajaga teele»

näitab märgiga 527b „Ühissõiduki- ja jalgrattarajaga tee“ tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise kohta ja suunda.

 märk 529c

«Sõit ühissõidukirajaga teele»

näitab märgiga 527a „Ühissõidukirajaga tee“ tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise kohta ja suunda.

 märk 529d

«Sõit ühissõiduki- ja jalgrattarajaga teele»

näitab märgiga 527b „Ühissõiduki- ja jalgrattarajaga tee“ tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise kohta ja suunda.

 märk 531s

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sõiduradadelt pärisuunas kahe ja kolme sõiduraja korral.

 märk 531s

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sõiduradadelt pärisuunas kahe ja kolme sõiduraja korral.

 märk 531v

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sõiduradadelt pärisuunas kahe ja kolme sõiduraja korral.

 märk 531v

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sõiduradadelt pärisuunas kahe ja kolme sõiduraja korral.

 märk 532am

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuvale liiklusvoolule on olemas eraldi sõidurada.

 märk 532as

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuvale liiklusvoolule on olemas eraldi sõidurada.

 märk 532av

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuvale liiklusvoolule on olemas eraldi sõidurada.

 märk 532bs

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuvale liiklusvoolule on olemas eraldi sõidurada.

 märk 532bv

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuvale liiklusvoolule on olemas eraldi sõidurada.

 märk 533as

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuva liiklusvoolu jaoks puudub eraldi sõidurada (olenemata kiirendusraja olemasolust).

 märk 533av

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuva liiklusvoolu jaoks puudub eraldi sõidurada (olenemata kiirendusraja olemasolust).

 märk 533bs

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuva liiklusvoolu jaoks puudub eraldi sõidurada (olenemata kiirendusraja olemasolust).

 märk 533bv

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele pärisuuna sõiduradadel, kui kõrvalt suubuva liiklusvoolu jaoks puudub eraldi sõidurada (olenemata kiirendusraja olemasolust).

 märk 534s

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sellelt sõidurajalt, mille kohale see on pandud.

 märk 534v

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sellelt sõidurajalt, mille kohale see on pandud.

 märk 535s

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sõiduradadel kolme ja enama sõidurajaga teel, kui suunavööndites on erinev arv sõiduradasid.

 märk 535v

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sõiduradadel kolme ja enama sõidurajaga teel, kui suunavööndites on erinev arv sõiduradasid.

 märk 535v

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõidusuundadele sõiduradadel kolme ja enama sõidurajaga teel, kui suunavööndites on erinev arv sõiduradasid.

 märk 536as

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab lisaraja või aeglustusraja algusele.

 märk 536av

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab lisaraja või aeglustusraja algusele.

 märk 536bs

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab lisaraja või aeglustusraja algusele.

 märk 536bv

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab lisaraja või aeglustusraja algusele.

 märk 536cs

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab ühest ja samast kohast kahe lisaraja või kahe aeglustusraja algusele.

 märk 536cv

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab ühest ja samast kohast kahe lisaraja või kahe aeglustusraja algusele.

 märk 537ak

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 537ak

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 537as

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 537av

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 537bk

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 537bk

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 537bs

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 537bv

«Sõidurajad ja -suunad»

osutab sõiduraja või kiirendusraja lõpule. Märk on 50 m kaugusel enne sõiduraja või kiirendusraja täislaiuse lõppu.

 märk 538

«Sõidurada avatud»

tähistab sõidurada, millel on lubatud sõita, ja see kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud.

 märk 539

«Sõidurada suletud»

tähistab sõidurada, millel on keelatud sõita, ja see kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud.

 märk 541a

«Bussi- või trollipeatus»

osutab sõiduplaani kohaselt sõitjaid vedavate busside või trollide peatuskohale.

 märk 541b

«Trammipeatus»

osutab trammide peatuskohale.

 märk 542

«Taksopeatus»

osutab taksode peatuskohale.

 märk 543

«Ülekäigurada»

osutab jalakäijate reguleerimata ülekäigurajale.

 märk 544

«Ülekäigurada»

osutab jalakäijate reguleerimata ülekäigurajale.

 märk 545a

«Käigutunnel»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 545b

«Käigutunnel»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 546a

«Käigutunnel»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 546b

«Käigutunnel»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 547a

«Käigusild»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 547b

«Käigusild»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 548a

«Käigusild»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 548b

«Käigusild»

osutab sõiduteest eri tasandil olevale käiguteele.

 märk 549

«Ülekäik»

osutab jalakäijate raudteeülekäigukohale.

 märk 551

«Tagasipöörde koht»

osutab kohale, mis on ette nähtud tagasipöördeks, kusjuures vasakpööre selles kohas on keelatud.

 märk 552a

«Umbtee»

märgil osutatud suunas on läbisõiduvõimaluseta tee.

 märk 552b

«Umbtee ja jalgrattatee»

osutatud suunas on sõidukitele, välja arvatud jalgratastele, tasakaaluliikuritele, mopeedidele ja pisimopeedidele, läbisõiduvõimaluseta tee. Jalgrataste, tasakaaluliikurite, mopeedide ja pisimopeedide liiklemiseks jätkub jalgrattatee või läbisõiduvõimalusega tee.

 märk 553a

«Umbtee»

märgil osutatud suunas on läbisõiduvõimaluseta tee.

 märk 553b

«Umbtee»

märgil osutatud suunas on läbisõiduvõimaluseta tee.

 märk 554a

«Umbtee»

märgil osutatud suunas on läbisõiduvõimaluseta tee.

 märk 554b

«Umbtee»

märgil osutatud suunas on läbisõiduvõimaluseta tee.

 märk 555

«Ootekoht»

osutab kohale, kus kitsal teel tuleb vastusõitja läbi lasta.

 märk 556

«Sobiv kiirus»

näitab teelõigule soovitatavat suurimsõidukiirust (km/h) heades ilmastiku- ja teeoludes. Soovitus ulatub lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel tahvliga 821 „Mõjupiirkond” teatatud kauguseni. Kui aga märki 556 kasutatakse koos hoiatusmärgiga, ulatub soovitus ohtliku teelõigu lõpuni.

 märk 557

«Lõikuv jalgrattatee»

osutab lõikuvale jalgrattateele või lõikuvale jalgratta- ja jalgteele või lõikuvale jalgrattarajale.

 märk 558

«Hädapeatuskoht tunnelis»

osutab hädapeatuskohale tunnelis.

 märk 559a

«Automaatkontroll»

osutab automaatsele liiklusjärelevalve teostamisele.

 märk 559b

«Automaatkontroll»

osutab automaatsele liiklusjärelevalve teostamisele.

 märk 559c

«Videovalve»

osutavad videovalve olemasolule ja neile võib olla kantud videovalvet korraldava isiku või asutuse vapi või logo kujutis.

 märk 559c

«Videovalve»

osutavad videovalve olemasolule ja neile võib olla kantud videovalvet korraldava isiku või asutuse vapi või logo kujutis.

 märk 559d

«Videovalve»

osutavad videovalve olemasolule ja neile võib olla kantud videovalvet korraldava isiku või asutuse vapi või logo kujutis.

 märk 561

«Muutsuunaliiklus»

osutab teelõigu algusele, mille ühel või mitmel rajal võib liiklus muutuda vastassuunaliseks suunamuutefooride või märkide 535 „Sõidurajad ja -suunad” abil.

 märk 562

«Muutsuunaliikluse lõpp»

osutab märgiga 561 tähistatud teelõigu lõpule.

 märk 563

«Sõit muutsuunaliiklusega teele»

osutab muutsuunaliiklusega teele sõitmise kohale.

 märk 571

«Asula»

osutab kohale, kus hakkab kehtima asulale kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 571

«Asula»

osutab kohale, kus hakkab kehtima asulale kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 572

«Asula lõpp»

osutab kohale, millest alates kaotab kehtivuse asulale kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 572

«Asula lõpp»

osutab kohale, millest alates kaotab kehtivuse asulale kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 573

«Õueala»

osutab kohale, kus hakkab kehtima õuealale kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 574

«Õueala lõpp»

osutab kohale, millest alates kaotab kehtivuse õuealale kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 575a

«Parkla»

osutab sõidukitele ettenähtud parkimispiirkonnale.

 märk 575b

«Parkla»

osutab „Pargi ja reisi“ parklale, mis on sobiv märgil kujutatud või nimetatud ühissõidukile minevate inimeste sõidukitele.

 märk 575c

«Teeninduskoha parkla»

osutab sõidukitele ettenähtud parkimispiirkonnale teeninduskoha juures.

 märk 575d

«Puudega inimese sõiduki parkimiskoht»

osutab parkimiskohale, mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

 märk 575e

«Elektrisõiduki parkimiskoht»

osutab parkimiskohale, mida tohib kasutada ainult täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga.

 märk 575g

«Sõiduki parkimiskoht»

osutab parkimiskohale, mida tohib kasutada ainult märgil nimetatud sõiduki või nimetatud isiku sõidukiga.

 märk 576

«Parkimiskord»

osutab märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna parkimise korraldusele.

 märk 576

«Parkimiskord»

osutab märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna parkimise korraldusele.

 märk 576

«Parkimiskord»

osutab märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna parkimise korraldusele.

 märk 576

«Parkimiskord»

osutab märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna parkimise korraldusele.

 märk 576

«Parkimiskord»

osutab märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna parkimise korraldusele.

 märk 576

«Parkimiskord»

osutab märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna parkimise korraldusele.

 märk 577a

«Parkimiskestus»

osutab märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna piiratud parkimise kestusele ööpäevaringselt. Märkide 577a korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik.

 märk 577b

«Parkimiskestus»

osutavad märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas mingi piirkonna piiratud parkimise kestusele teatud ajavahemikul. Märkide 577 korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik.

 märk 578a

«Tasuline parkimine»

osutab, et märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla“ või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla“ tähistatud parklas on mingispiirkonnas tasuline parkimine vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Märgi 578a kasutamisel täiendava teabena märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud tasulisel parkimisalal osutab tasulise parkimise piirkonna lõpulemärk 397 „Parkimisala lõpp”.

 märk 578b

«Tasulise parkimise lõpp»

osutab märgiga 578a tähistatud tasulise parkimisega piirkonna lõpule.

 märk 579

«Sõiduki sundteisaldus»

osutab, et rakendatakse tõkestusvahendina sõiduki teisaldamist.

 märk 581

«Tunnel»

osutab kohale, kus hakkab kehtima tunnelile kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 582

«Tunneli lõpp»

osutab kohale, millest alates kaotab kehtivuse tunnelile kindlaksmääratud liikluskord.

 märk 583

«Tööstuspiirkond»

osutab tööstuspiirkonnale või tehnopargi asukohale.

 märk 584a

«Prügimägi»

osutab prügi mahapaneku kohale. Märgi allosale kantud kirje täpsustab prügi mahapanekukoha iseärasusi (sorteerimisjaam, jäätmejaam).

 märk 584b

«Ohtlike ainete hoidla»

osutab ohtlike ainete ja ohtlike jäätmete kogumiskohale.

 märk 585a

«Parvlaevasadam»

osutab parvlaevasadama asukohale.

 märk 585b

«Kaubasadam»

osutab kaubasadama asukohale.

 märk 585c

«Jahisadam»

osutab jahtidele ja väikelaevadele ettenähtud sadama asukohale.

 märk 586a

«Lennujaam»

osutab lennujaama asukohale.

 märk 586b

«Bussijaam»

osutab bussijaama asukohale.

 märk 586c

«Raudteejaam»

osutab raudteejaama asukohale.

 märk 591

«Stoppjoonemärk»

osutab sõiduki peatamise kohale foori keelava tule või reguleerija keelava märguande korral.

 märk 592a

«Liiklusreegli või nõude meeldetuletus»

on meeldetuletus kehtiva liiklusreegli või nõude kohta.

 märk 592a

«Liiklusreegli või nõude meeldetuletus»

on meeldetuletus kehtiva liiklusreegli või nõude kohta.

 märk 592a

«Liiklusreegli või nõude meeldetuletus»

on meeldetuletus kehtiva liiklusreegli või nõude kohta.

 märk 592a

«Liiklusreegli või nõude meeldetuletus»

on meeldetuletus kehtiva liiklusreegli või nõude kohta.

 märk 592b

«Liikluskord»

näitab riigis kehtestatud suurimat lubatud sõidukiirust asulas ja väljaspool asulat ning ööpäev läbi sisselülitatud tuledega sõitmise kohustust.

 märk 592b

«Liikluskord»

näitab riigis kehtestatud suurimat lubatud sõidukiirust asulas ja väljaspool asulat ning ööpäev läbi sisselülitatud tuledega sõitmise kohustust.

 märk 592c

«Riigipiir»

osutab riigipiirile ning on mõeldud hõlbustamaks riigipiiri valvamist, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamist.

 märk 592c

«Riigipiir»

osutab riigipiirile ning on mõeldud hõlbustamaks riigipiiri valvamist, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamist.

 märk 592d

«Piirivöönd»

tähistab kohta, kus algab piirivöönd ja on mõeldud hõlbustamaks riigipiiri valvamist ja piirirežiimi tagamist.

 märk 592e

«Piirivööndi lõpp»

tähistab kohta, kus lõppeb piirivöönd.

 märk 593

«Tee haldamisega seotud tähis»

osutab ühe kilomeetri pikkuse kalibreerimislõigu algusele ja lõpule, teeregistri jaotuspunktile või muule tee haldamisega seotud kohale.

 märk 594

«Liikluskorralduse muudatus»

osutab muudetud liikluskorraldusele.

 märk 595a

«Ajutise liikluskorralduse teave»

on teave ajutise liikluskorralduse põhjuse kohta ning sellele võib olla kantud teave ajutise liikluskorraldusega seotud lõigu pikkuse, ajutise liikluskorralduse kehtimise lõppemise aja kohta ning teetöö teostaja ja tema kontaktandmete kohta.

 märk 595b

«Ajutise liikluskorralduse teostajate teave»

on teave ajutise liikluskorralduse objekti tellija, teostaja ja teiste sellega seotud isikute kohta.

 märk 595c

«Tööliigi teave»

on teave töö liigi ja töö teostaja kohta.

 märk 596

«Liiklusteave»

on liiklejale vajalik teave.

 märk 596

«Liiklusteave»

on liiklejale vajalik teave.

 märk 596m

«Liiklusteave»

on liiklejale vajalik teave.

 märk 597

«Parkimisautomaat»

osutab parkimisautomaadile, kus on võimalik parkimise eest tasuda.

 märk 598

«Sõiduradade liitumiskoht»

osutab sõiduradade liitumiskohale, kus liikluse sujuvuse eesmärgil soovitatakse liikuda jätkuvale sõidurajale kordamööda.